"Alle døre er åbne når først du forstår dig selv" - Morten Schebye
"Alle døre er åbne når først du forstår dig selv" - Morten Schebye

Vejen dertil

Q10-Solutions metode er skabt af Morten Schebye på baggrund af flere års arbejde med mennesker, der har haft svært ved at finde deres plads i livet, på arbejdspladsen, i parforholdet eller har oplevet og følt, at de altid var uheldige eller omgivet af drama.
Metoden henvender sig til alle, der ønsker en forandring på arbejdspladsen og i privatlivet.
Unge, voksne, ledige, medarbejdere, ledere, ægtefæller – alle med fællesnævneren, at de er mennesker.
Forandring med momentum

I sit arbejde med mennesker erfarede Morten meget hurtigt, at mennesker, som mistrives og er drænede for energi, ikke har brug for fred – som vi har tradition for at give dem. De har snarere brug for det modsatte – at blive guidet til at skabe en forandring, som giver mening for den enkelte, og dette med en høj grad af momentum.

Mange mennesker forsøger at opretholde kontrol i deres liv, men at opnå kontrol er utopi, hvorimod det at opnå styring i eget liv gør, at man kan udføre meningsfulde handlinger, når livet byder en modstand.
At opnå den tilstand kræver selvtillid, selvindsigt og selverkendelse, kort sagt at kende sig selv i dybden. Ofte tror vi, at vi ved, hvem vi er, og hvad vi står for – vores værdier, vil det italesættes som. Men vi er alle skabt i billedet af andre, og det kræver, at vi stiller os selv de rigtige spørgsmål, hvis vi skal opnå en bevidsthed om, hvor man befinder sig i det mentale og følelsesmæssige felt, før man kan skabe et nyt selvstændigt og selvstyrende individ.

Teorier mm.

Metoden bygger på en holistisk tanke om, at vejen til at blive selvstændig starter med ønsket om forandringer, og tager udgangspunkt i bl.a. John P. Kotters forandringsmodel. Derudover anvendes metoder og teorier inden for psykologi, kommunikation, kultur og ledelse herunder bl.a.

 • Socialkulturel udvikling i senmoderniteten.
 • Eksistentialisme og behovet for at fremstå selvstændigt i fællesskabet.
 • Jungs skyggeteori.
 • Metakognitiv teori i forhold til tanker, herunder måden hvorpå det moderne menneske over-reflekterer.
 • Socialkonstruktionisme om individets fortolkning af den sande virkelighed, eller den virkelighed som opleves som sådan.
 • Fysiologi – Det er kendt, at mennesket påvirkes sammensat, således at den mentale tilstand påvirker den fysiologiske og visa versa. Derfor er der også metodisk fokus på at forstå den kemi, der påvirker hjernen, nervesystemet, peristaltikken etc. Det, der føles unormalt i kroppen, fører ofte til en forstærket frygttilstand, hvilket virker selvforstærkende på den påvirkning, der forefindes. Bevidsthed om det normale i tilstanden fører til en ro, som reducerer den modstand, som mennesket vil befinde sig i, når det bliver overbelastet mentalt.
 • Filosofisk refleksion omkring det at være.
 • Kamp- og krisepsykologi.
 • Social konstruktion og identitetsforståelse.
 • Cooperative Learning.
 • Appreciative Inquiry.
 • Non-verbal kommunikation.
 • Samfundsøkonomi og governmentality.
 • Theory of why.

 

Metoden kort fortalt…
Morten hjælper mennesker til at få indsigt i sig selv. Han guider dem til at få øje på, hvor de mentalt spænder ben for sig selv.
Stilen er lyttende, udspørgende, kærligt konfronterende – når det er nødvendigt.
Når de har fået kontakt til sig selv og er blevet klar over, hvad de gerne vil ændre, hjælper Morten dem med at finde øvelser til at integrere forandringen i praksis.
På den måde kan de komme i ro med de følelser, som tidligere virkede som en bremseklods for at opnå de mål og den forandring i livet, de gerne vil.

 

Metodisk dokumentation 

Metoden blev for alvor afprøvet i 2014 i et kommunalt projekt for unge i alderen 18-30.
De var alle uddannelses- eller aktivitetsparate, men alle med sociale udfordringer, diagnoser (ADHD, borderline m.fl.) samt oftest stress, angst og/eller depression.
Fælles for dem alle var, at de oplevede, at livet standsede dem i at opnå det, de drømte om.
Kurserne var bygget op i 3 moduler (Læs mere her), og havde i løbet af kort tid så god effekt, at byens unge egenrådigt opsøgte egen sagsbehandler, for at blive henvist til kursus.
Det første år blev der henvist 211 unge, og af dem kom 15 retur, efter eget ønske, for derefter at “flyve fra reden”.
Dokumentation fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) fremviste, at indsats med metoden i anvendelse havde flyttet kommunen fra en landsdækkende 82. plads til en 2. plads på bare et år.

Metoden har efterfølgende været anvendt på såkaldte sårbare borgergrupper med mangeårig frakobling fra arbejdsmarket, ligeledes med det resultat, at den enkelte flytter sig fra selvbebrejdelse til ejerskab for eget liv, herunder en frigørelse fra offentlig forsørgelse.

Ydermere har metoden været anvendt ifm. civile og krigsveteraner med PTSD.
Her var oplevesen, at den PTSD-påvirkede i løbet af få samtaletimer opnåede en ro, personen ikke havde oplevet i flere år. Da metoden forholder sig til det hele menneske, forstærkede vi den mentale effekt ved samtidig at behandle den PTSD-påvirkede med body-SDS, således at nervebanesystemet også blev stimuleret. Herved opnåede den PTSD-påvirkede markant hurtigere ro og balance i krop og psyke.

Læs mere om veteranprojektet HER
         

  Kan vi friste med et nyhedsbrev?
NYHEDSBREV

Vær bland de første som får adgang til særlige events og tilbud

Jeg godkender betingelser
  Tilmeld
* Afmeld nemt igen
×